Buzan, Tony: Mentální mapování

Originální titul: Ultimate Book of Mind Maps
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7367-200-3
Autor: Tony Buzan (nar. 1942), anglický autor a poradce, celosvětově uznávaná autorita na poli výzkumu mozku a mentálních procesů, tvůrce a propagátor oblíbené organizační techniky Mind Mapping.

Praktická příručka pro práci s myšlenkovými mapami v každodenním životě, a tím pádem i pro lepší poznání vlastních vzorců myšlení. Inspirativní čtení nejen pro zájemce o osobnostní rozvoj, ale skutečně pro všechny! Neboť kdo si čas od času nepotřebuje tzv. utřídit myšlenky v hlavě, cokoliv naplánovat či rozvinout svou představivost a přijít na nějaký nápad, ať už při studiu, v práci nebo v soukromí? Mentální mapování je skvělý nástroj myšlení, který podněcuje přirozenou synergickou činnost obou mozkových hemisfér. Umožňuje nám tak zmapovat si toky vlastních myšlenek a snadno se zorientovat v mapované doméně.

„Mentální mapa nahrazuje lineární myšlení. Uvádí v činnost mozek jako celek. Proniká všemi směry a zachycuje myšlenky z různých úhlů.“

Poznejte svůj mozek, uvolněte svůj potenciál

 • Vývoj našich znalostí o vývoji našeho mozku. Devadesát procent všeho, co člověk v celých svých dějinách zjistil o vnitřním fungování svého mozku, bylo objeveno v průběhu posledních deseti let. Až nyní si začínáme uvědomovat, že onen „biologický počítač mezi našima ušima“ je mnohem výkonnější, než jsme si kdy mysleli.
 • Počet našich mozkových buněk. Mozkových buněk v mozku máme 166krát víc, než je lidí na naší planetě. Ve chvíli, kdy v našem myšlení dojde k mentálnímu spoji, v našem mozku dojde k fyzickému spoji. Náš mozek je s každým novým myšlenkovým spojem stále složitější, sofistikovanější a výkonnější.
 • Pravá hemisféra + levá hemisféra = cerebrum. Mozková kůra rozděluje úkoly do dvou hlavních skupin – úkoly pro levý mozek, kam směruje rytmus, prostorové vědomí, představivost, snění, barvy, dimenze a úkoly vyžadující holistický přístup, tedy povědomí o věci jako celku, a úkoly pro pravý mozek, který se zabývá slovy, logikou, čísly, posloupnostmi, přehledy, analýzou. Levá hemisféra bývá pro své převládající činnosti nazývána jako „akademická“, „intelektuální“ či „podnikatelská“, pro pravou hemisféru jsou příznačná označení typu „umělecká“, „tvůrčí“ nebo „intuitivní“. Avšak spoléháme-li pouze na jednu mozkovou hemisféru a druhou zanedbáváme, drasticky tak omezujeme celkový potenciál svého mozku, neboť odrazujeme hemisféry od vzájemného dialogu a narušujeme tak pro nás přirozený synergetický způsob myšlení.
 • Princip mozkové synergie. V synergickém systému platí, že celek je víc než pouhým součtem jeho jednotlivých částí. Lidský mozek tvoří sám sebe: každá naše myšlenka je unikátní právě tím, že se stává součástí soustavy našich ostatních myšlenek a asociací – s každou myšlenkou jde proto o zcela jedinečnou soustavu, jaká nikdy předtím neexistovala a ani v budoucnu už nikde jinde existovat nebude. Každý máme v hlavě vysoce výkonný biopočítač vytvářející vnitřní, čím dál sofistikovanější supermentální mapu vlastních paměťových záznamů, fantazií, postojů, snů, …
 • Princip učení se opakováním. Čím více svůj mozek užíváme k přemýšlení o něčem, tím snazší se takové přemýšlení stává (s prvními úvahami si klestíme cestu plnou překážek, s každým dalším návratem se ale z těžko schůdné stezky stává čím dál pohodlnější cesta, pak silnice a nakonec přímočará dálnice). Opakováním určitého myšlenkového vzorce ve své mysli jasně definujeme jeho mapu, tedy opakování myšlenkového postupu vede k postupnému umenšování rezistence. A vším, co uděláme, co vyslovíme, co si pomyslíme, zvyšujeme pravděpodobnost, že stejnou věc uděláme, vyslovíme nebo na ni pomyslíme znovu.
 • GIGO: Garbage In, Garbage Out? Zjednodušená poučka ze sféry umělé inteligence pro lidský mozek neplatí. Pro ten je bohužel příhodnější, že čím víc blbostí je na vstupu, tím víc se jich hromadí uvnitř. A ten vnitřní prostor je nekonečný. Rozhodnutí, zda budeme mozek užívat pozitivně a účelně, nebo naopak negativně a destruktivně, je zcela na nás.
 • Mentální mapy jako přirozená pomůcka našeho mozku aneb jak si uspořádat myšlenky. Mentální mapy zaměstnávají obě strany mozku, jak logičtější levou, tak i tvořivější pravou, čímž stimulují pro mozek přirozené synergické myšlení. Způsob, jakým v mentální mapě z „kmene“ vyrůstají další větve (a ty se dále větví…), zachycuje vlastní myšlenkové asociace – jak jednu ústřední myšlenku dále rozvíjí další a další představy. Náš mozek nemyslí lineárně nebo sekvenčně jako počítač, naše myšlenky vyzařují současně do různých směrů a vyvolávají další a dalsí asociace.

Dokonalý vzorec úspěchu

 • Úspěch pramení z neúspěchu. Společenský pokrok nastává většinou jen díky tomu, že se lidem opakovaně něco nedaří – a nakonec to začne jít. Každý takový úspěch přispívá k celkovému intelektuálnímu kapitálu společnosti. Právě ta společenství, jejichž příslušníci jsou povzbuzování k činnostem, byť mohou vést i k neúspěchu, se mohou chlubit významnými úspěchy. Největší překážkou úspěchu je strach z prohry, a trestání neúspěchu jednoznačně odrazuje od nových pokusů.
 • Prvořadý cíl učení – správný vzorec. Cíl „S každým pokusem se zlepšit“ nás už předem odsuzuje k neúspěchu, protože některé z pokusů nutně musí být experimenty, a s experimenty na sebe bereme riziko (neúspěchu). Správný vzorec by tudíž měl být „S každým pokusem se něco naučit“.

Trénujeme mysl pro duševní úspěch

 • Tvořivost je schopnost myslet novým způsobem. Kreativní myšlení v sobě zahrnuje plynulost (rychlost a snadnost, s nimiž zvládáme nové a tvůrčí představy), flexibilitu (schopnost nahlížet věci z různých úhlů, zapojovat všechny smysly a měnit zaběhaná pojetí a vžité představy) a samozřejmě originalitu.
 • Síla představivosti. Zapojením představivosti do procesu myšlení angažujeme pravou mozkovou hemisféru i pro ty úvahy, pro něž bychom normálně užívali jen levou hemisféru.
 • Síla asociací. Asociace mezi představami pomáhají vytvářet spoje mezi různými informacemi, vjemy apod., a tudíž myslet synergicky. To znamená, že když spojíme to, co se chceme naučit, s něčím, co už známe, tak si to nejen lépe zapamatujeme, ale hlouběji pochopíme. V informaci, kterou si chceme zapamatovat, je třeba si vždy najít nějaký vzorec či jiný „spouštěč paměti“ (symboly, obrázky, čísla).
 • Opakování a paměť. Jak často se k určité látce vracet a zopakovat si ji, abychom si ji zafixovali do dlouhodobé paměti:
  • 1. opakování – hned po prvním učení
  • 2. opakování – den po prvním učení
  • 3. opakování – týden po prvním učení
  • 4. opakování – měsíc po prvním učení
  • 5. opakování – tři až šest měsíců po prvním učení

Mentální mapy pro každodenní úspěchy

 • Mentální mapy pro každou životní situaci. Mentální mapy nám přinášejí řadu výhod: šetří náš čas, umožňují nám organizovat a ujasňovat si naše cíle a priority, vidět jednotlivosti v jejich souhrnu, podněcují nás k novým nápadům, pomáhají nám dotahovat věci do konce, zlepšují naši paměť i soustředění a celkově zvyšují výkonnost mozku. Stejně jako silniční mapy nám i mentální mapy pomáhají při cestě z místa, kde právě jsme, na místo, kde chceme být. Mentální mapa představuje mj. také ideální pracovní nástroj – umožňuje promýšlet, plánovat, organizovat a rozvrhovat pracovní činnosti (řízení pracovních jednání, přijímací pohovory, tvorba podnikatelského plánu či jiné dokumentace), zároveň si připravit vlastní argumentaci, a to mnohem účinněji než mnohé jiné pomůcky.

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.