Literatura typu “Odborná literatura”

George Mike, Rowlands Dave, Kastle Bill: Co je Lean Six Sigma?

Originální titul: What is Lean Six Sigma?
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-239-5172-6
Autoři: Michael L. George, David Rowlands, Bill Kastle, američtí autoři a konzultanti LSS.

Rychlý úvod do problematiky Lean Six Sigma (LSS) – základní principy a odpovědi na titulní otázku. Six Sigma (6σ) je metodika pomáhající detekovat problémy v procesu a odstraňovat je – soustředí se hlavně na kvalitu, zatímco filosofií přístupu „Lean“ je zeštíhlování – soustředí se na rychlost. Lean Six Sigma (LSS) kombinuje oba přístupy a jejich záměry: odstranit variabilitu, zkvalitnit, zrychlit a zefektivnit výrobní či obchodní procesy. Vychází z metodiky DMAIC, která představuje strukturovaný, na datech založený zlepšovací proces soustředěný na řešení problémů.

Arlow Jim, Neustadt Ila: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací

Originální titul: UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-251-1503-9
Autoři: Jim Arlow a Ila Neustadt, autorská dvojice zabývající se vývojem SW, zejména z pohledu analýzy a návrhu.

"Dnešní vývoj probíhá ve světě rychle se měnících požadavků, změn v zadání, nových úkolů, tlaku na termíny i na nízkou cenu projektu. Aby programátor, softwarový inženýr, šéf týmu i celá firma mohli obstát, musí klást silný důraz také na analýzu, specifikaci, návrh a tvorbu architektury."

Kanisová Hana, Müller Miroslav: UML srozumitelně

Originální titul: UML srozumitelně, 2. aktualizované vydání
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2006
ISBN: 978-80-251-1083-6
Autoři: Hana Kanisová (nar. 1966) a Miroslav Müller (nar. 1963), čeští IT konzultanti ze společnosti PVT, autoři publikací o UML a objektově orientované analýze.

Základy UML v kostce jasně, stručně a opravdu srozumitelně - tedy přesně v takové formě, jakou si každý začátečník rád prostuduje a pokročilý prolistuje. Kniha je určena nejen začátečníkům na poli objektově orientované analýzy a návrhu, ale i analytikům, kteří již začali při svých návrzích UML používat a chtějí mít po ruce "stručný a jasný návod na použití". Druhé vydání známé příručky je aktualizováno na nové technologie UML 2.0.

Kadlec, Václav: Agilní programování

Originální titul: Agilní programování – Metodiky efektivního vývoje software
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-251-0342-0
Autor: Václav Kadlec (nar. 1978).

Kniha obeznamuje s nejznámějšími agilními metodikami vývoje SW, mezi něž se předně řadí extrémní modelování, SCRUM, Lean Development, FDD, TDD, Crystal či adaptivní a dynamický vývoj. Nechybí ani srovnání s tradičními přístupy (vodopádový a spirálový model, RUP) a zajímavé postřehy z oblasti softwarového inženýrství.

Bystřický Jiří, Mucha Ivan: Simulace, systémy a kontingence

Originální titul: Simulace, systémy a kontingence
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2002
ISBN: 80-86391-07-8
Autoři: Jiří Bystřický (nar. 1955) a Ivan Mucha (nar. 1945).

Problematika vztahu virtuality a reality, teorie systémů – zejména systémů autopoietických, a další související témata uchopující komplexitu „doby“ z filosofického pohledu.

Grasseová Monika a kol.: Procesní řízení

Originální titul: Procesní řízení ve veřejném sektoru
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-251-1987-7
Autor: Monika Grasseová (nar. 1973), česká autorka a lektorka se specializací na procesní řízení, plánování a metody rozhodování, aktuálně působící na Univerzitě obrany v Brně.

Tato obsáhlá publikace je určena jak zaměstnancům veřejných úřadů, kteří chtějí změnit zaběhnutý způsob řízení, tak i studentům a široké veřejnosti se zájmem o problematiku. V pěti kapitolách je popsáno procesní řízení jako takové, možnosti jeho zavádění, podstata procesního modelování, možnosti měření výkonnosti, metody procesní analýzy a další.