Literatura typu “Skripta, učebnice”

Jablonský, Josef: Operační výzkum

Originální titul: Operační výzkum – Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2002
ISBN: 9780-86419-42-8
Autor: Josef Jablonský, český profesor působící na katedře ekonometrie VŠE, věnující se operačnímu výzkumu, tj. rozhodovacím problémům, jejich analýze a optimalizaci, systémům na podporu rozhodování.

Návody, jak aplikovat metody operačního výzkumu při rozhodovacích procesech se zaměřením na ekonomické otázky, typické optimalizační úlohy/modely a jejich řešení, to je obsahem této knížky, která se hodí jak teoretikům studujícím kvantitativní metody, tak praktikujícím manažerům.

Bystřický Jiří, Mucha Ivan: Simulace, systémy a kontingence

Originální titul: Simulace, systémy a kontingence
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2002
ISBN: 80-86391-07-8
Autoři: Jiří Bystřický (nar. 1955) a Ivan Mucha (nar. 1945).

Problematika vztahu virtuality a reality, teorie systémů – zejména systémů autopoietických, a další související témata uchopující komplexitu „doby“ z filosofického pohledu.

Thagard, Paul: Úvod do kognitivní vědy

Originální titul: Mind - Introduction to Cognitive Science
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2001
ISBN: 80-7178-445-1
Autor: Paul Thagard (nar. 1950), kanadský filosof, profesor na University of Waterloo, kde kromě filosofie přednáší i psychologii a teoretickou kybernetiku a vede vědecký program v oblasti kognitivní vědy, autor řady knih o myšlení a poznávacích procesech.

„Profesoru Thagardovi se podařilo vytvořit čtivý úvodní kurz tohoto mladého oboru. Práce se stala standardní učebnicí a byla už přeložena do mnoha jazyků. Její předností je zpřístupnění poznatků řady oborů široké škále čtenářů – psychologům, filosofům, lingvistům, matematikům a studentům těchto disciplín.“ (portál)

Řepa, Václav: Podnikové procesy

Originální titul: Podnikové procesy - procesní řízení a modelování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-247-1281-4
Autor: Václav Řepa (nar. 1958), profesor FIS VŠE, informatik a odborník na business process management, tj. modelování, tvorbu metodik a řízení podnikových procesů, je autorem řady odborných publikací na toto téma.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První se věnuje fenoménu podnikových procesů obecně, metodikám a specifikům procesního reengineeringu. Další už jsou podrobnější – druhá část se zabývá modelováním procesů, třetí je věnována vztahu mezi IS, technologiemi a podnikovými procesy a konečně ta čtvrtá, nejodbornější, popisuje metodiku MMABP. Součástí je i případová studie a přehled vhodných modelovacích nástrojů.

Parr, Terence: The Definitive ANTLR Reference

Originální titul: The Definitive ANTLR Reference
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-0-9787392-5-6
Autor: Terrence Parr (nar. 1964), profesor informatiky působící na University of San Francisco, autor parser generátoru ANTLR.

Kniha The Definitive ANTLR Reference je základní referenční příručkou ke generátoru rozpoznávačů bezkontextových jazyků a kompilátorů, nazvaného ANTLR – ANother Tool for Language Recognition.

Blecha, Ivan: Filosofie

Originální titul: Filosofie (základní problémy)
Jazyk: čeština
Rok vydání: 1996
ISBN: 80-7182-039-3
Autor: Ivan Blecha (nar. 1957), profesor filosofie působící na katedře filosofie FF UPOL, autor mnoha publikací, mj. také učebnic a skript, zabývajících se zejména otázkami postavení fenomenologie v moderní filosofii.

Druhé, opravené a rozšířené vydání oblíbené učebnice pro studenty SŠ a VŠ, jejíž stránky mapují filosofický vývoj jak z hlediska tematického, tak i historického.