Literatura typu “Skripta, učebnice”

Popkin Richard H., Stroll Avrum: Filozofie pro každého

Originální titul: Philosophy Made Simple
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2000
ISBN: 80-240-0257-4
Autoři: Richard Henry Popkin (1923-2005) a Avrum Stroll (nar. 1921), američtí profesoři filosofie, kteří v tomto tandemu publikovali mnoho filosofických učebních textů, původně určených především pro své studenty.

Tyto učebnice jsou obecně považovány za vynikající úvod do problematiky, a to zejména pro všechny, kdo žádnou průpravu filosofickými vědami předtím neabsolvovali. Titul Filozofie pro každého je jedním z takto celosvětově ceněných děl. Třetí přepracované a aktualizované vydání je rozčleněno do sedmi stěžejních částí: (1) Etika, (2) Politická filozofie, (3) Metafyzika, (4) Filozofie náboženství, (5) Teorie poznání, (6) Logika a (7) Současná filozofie.

Chalumeau, Jean-Luc: Přehled teorií umění

Originální titul: Les théories de l‘art
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-7178-663-2
Autor: Jean-Luc Chalumeau (nar. 1939), francouzský kritik umění přednášející na pařížské Sorbonně, autor mnoha publikací z oboru historie a teorie umění a kritiky.

Nezaujmeme-li nějaký postoj k umění, se kterým se dnes a denně setkáváme, jako bychom se vzdávali podstatné části svého lidství. Fenomenologie umění, psychologie umění, sociologie umění, formalismus a strukturální analýza – 5 základních složek teorie umění v přehledné klasifikaci. Stěžejní argumentace k tomu, co je a co není umění, od Platóna až po současnost.

Holman Robert a kol.: Dějiny ekonomického myšlení

Originální titul: Dějiny ekonomického myšlení
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2005
ISBN: 80-7179-380-9
Autor: Robert Holman (nar. 1953), profesor ekonomické teorie, respektovaný ekonom u nás i v zahraničí, v současnosti působící jako vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB. Autor řady ekonomických publikací.

Obsáhlá ekonomická učebnice, která velmi zdařile kombinuje aspekt historický s teoretickým. Ekonomii totiž nelze plně pochopit bez povědomí o jejím myšlenkovém vývoji, bez znalosti její historické geneze, přičemž nelze ignorovat ani myšlenkové směry stojící mimo soudobý „hlavní proud“.