Literatura typu “Populárně-naučná literatura”

Jordánová, Zdeňka: Moje peníze

Originální titul: Moje peníze aneb „Chudoba není ctnost, ale nemoc“
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-86226-68-9
Autor: Zdeňka Jordánová (nar. 1956), česká autorka a lektorka.

Fajn knížečka na cesty nebo do čekárny: neobsahuje žádné superobjevné poznatky či revoluční monetární teorie, ale pevně se drží svého cíle – inspirovat k zamyšlení se nad vlastním vztahem k penězům, k vlastnictví jako takovému, k podstatě svého bohatství, k seberealizaci.

Buzan, Tony: Mentální mapování

Originální titul: Ultimate Book of Mind Maps
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7367-200-3
Autor: Tony Buzan (nar. 1942), anglický autor a poradce, celosvětově uznávaná autorita na poli výzkumu mozku a mentálních procesů, tvůrce a propagátor oblíbené organizační techniky Mind Mapping.

Praktická příručka pro práci s myšlenkovými mapami v každodenním životě, a tím pádem i pro lepší poznání vlastních vzorců myšlení. Inspirativní čtení nejen pro zájemce o osobnostní rozvoj, ale skutečně pro všechny! Neboť kdo si čas od času nepotřebuje tzv. utřídit myšlenky v hlavě, cokoliv naplánovat či rozvinout svou představivost a přijít na nějaký nápad, ať už při studiu, v práci nebo v soukromí? Mentální mapování je skvělý nástroj myšlení, který podněcuje přirozenou synergickou činnost obou mozkových hemisfér. Umožňuje nám tak zmapovat si toky vlastních myšlenek a snadno se zorientovat v mapované doméně.

Ruiz Miguel, Ruiz Jose, Mills Janet: Pátá dohoda

Originální titul: The Fifth Agreement
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-7349-210-6
Autoři: Don Miguel Ruiz (nar. 1952), mexický autor, mistr tradičního učení starých Toltéků, přednáší, vede semináře, ve spojení s moderním myšlením předává toto poznání svým žákům a vede je k osobní svobodě.

Pátá dohoda, společné dílo Miguela Ruize, jeho syna Jose Ruize a editorky Janet Mills, navazuje na předchozí Čtyři dohody, doplňuje je a zároveň je nahlíží novou perspektivou. Cesta i cíl zůstávají: pomocí toltécké moudrosti si dopřát tu svobodu být tím, kým skutečně jsme, a rovněž vše ostatní vnímat takové, jaké doopravdy je.

Ohiyesa: Duše Indiána

Originální titul: The Soul of an Indian
Jazyk: čeština
Rok vydání: 1998
ISBN: 80-85905-49-3
Autor: Dr. Charles Alexander Eastman, alias Ohiyesa (1858-1939), indián z kmene Santí (národa Dakotů, resp. Siouxů), americký lékař, spisovatel, tlumočník a prezidentský poradce, jenž se snažil o sblížení kultury původního amerického obyvatelstva a kultury bílých přestěhovalců.

Krátký spis si klade za cíl seznámit s progresivními myšlenkami Ohiyesy, „hlasatele životního názoru původních amerických obyvatel“. Čtenáři se tak nabízí jedinečná možnost zapřemítat si o tom, jak se vzdalujeme od kořenů (a proč vlastně?) a o pošetilosti mnohých ideálů masové společnosti dneška. Aneb žádná, byť sebegeniálnější společenská vymoženost ještě zdaleka nedosáhla geniality přírody.

Ruiz, Miguel: Čtyři dohody

Originální titul: The Four Agreements
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2001
ISBN: 80-7205-826-6
Autor: Don Miguel Ruiz (nar. 1952), mexický autor, mistr tradičního učení starých Toltéků, přednáší, vede semináře, ve spojení s moderním myšlením předává toto poznání svým žákům a vede je k osobní svobodě.

Zasvěcená příručka nauky starých Toltéků, jejíž obsah nezastarává, ale naopak se stává čím dál aktuálnější (a naléhavější), dává zajímavé odpovědi a podněty na cestě k uvědomění, větší kontrole nad vlastním životem a určitému osvobození od „ochočování“ a „snu planety“.

Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla

Originální titul: Ekonomie dobra a zla
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-903944-3-8
Autor: Tomáš Sedláček (nar. 1977), ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní makroekonomický stratég ČSOB a aktivní účastník veřejných debat k stěžejním společenským otázkám, aktuálně působící také na FSV UK.

Svěží a velmi čtivý průvodce zrodem a pozoruhodným vývojem homo oeconomicus a ekonomického smýšlení, který poodhaluje mnohé netušené souvislosti a neváhá zabrousit i do hlubších společenskovědních otázek, které lidstvo provázejí od nepaměti.