Literatura typu “Příručky, průvodci”

Duhigg, Charles: Síla zvyku

Originální titul: The Power of Habit
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-265-0055-1
Autor: Charles Duhigg (nar. 1974), americký autor, novinář.

„Celý náš život, alespoň dokud má jednotnou formu, je pouze hromádkou zvyků.“ Víc než 40 % našich každodenních činností nejsou vlastně naše rozhodnutí, ale jen zvyky. Většina našich rozhodnutí, která denně provádíme, se mohou zdát být výsledky dobře uvážených rozhodnutí, ale ve skutečnosti jimi nejsou. Jsou to zvyky. A přestože mají jen velmi málo významu samy o sobě, postupem času velmi ovlivňují naše zdraví, produktivitu, finanční situaci, pocit štěstí. Zvyky mohou být změněny, pokud chápeme, jak fungují.

Röhr, Heinz-Peter: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Originální titul: Wegweiser zum Glück – Die geheimen Programme der Seele entschlüsseln
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-262-0354-4
Autor: Heinz-Peter Röhr (nar. 1949), německý autor, psychoterapeut.

Hodnota člověka je principiální danost. Nelze se k ní dopracovat, netřeba ji ničím dokazovat. Prací si můžeme vydobýt jen to, co nám chybí. Chtít se dopracovat něčeho, co už reálně máme, to by znamenalo vnitřní rozpor. Vlastní hodnotu máme a vždy jsme ji měli, jen je ji třeba vysvobodit ze sutin, které ji zakrývají.

Johnson, Spencer: Kam se poděl můj sýr?

Originální titul: Who Moved My Cheese?
Jazyk: čeština
Rok vydání: 1998
ISBN: 80-7205-798-7
Autor: Spencer Johnson (nar. 1940), americký psycholog, autor, konzultant v oblasti managementu.

"Kam se poděl můj sýr?" je populární podobenství o tom, jak se vypořádáváme se změnami. Protože změna je život, svět je nám bludištěm a hledání/bloudění k tomu všemu patří. Poučný příběh vytvářejí dvě postavičky prezentující lidské chování/rozvažování a dvě myšky, které naopak ztělesňují prosté, ničím nezatížené zvířecí instinkty. V "Bludišti" všichni hledají "Sýr", který je živí a zároveň jim přináší štěstí. Sýr je zde metaforou toho, co v životě chceme - uspokojení potřeb (zaměstnání, partnerský vztah, peníze, dům, svoboda, dobré zdraví, společenské uznání nebo duševní vyrovnanost, …). A bludiště je místem, kde to hledáme - organizace, pro kterou pracujeme, rodina nebo společnost, v níž žijeme. S náhlou změnou se každý vypořádá po svém…

Sun Light: Energie myšlenky

Originální titul: Energie myšlenky - Umění tvůrčího myšlení
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 80-89227-60-0
Autor: Sun Light, lektor a autor příruček z oblasti populární psychologie a osobnostního rozvoje.

„Myšlenka má obrovskou sílu, je základem veškerého bohatství naší civilizace. Kontrola vlastních myšlenek pomůže člověku nejen k úspěchu, prosperitě a harmonii, ale zároveň mu umožní plnohodnotně prožívat svůj život.“ Určitě stojí za to se knížkou prokousat a nenechat se odradit místy poněkud okultistickou terminologií. Nabízí totiž pár zajímavých odpovědí, ale vlastně i otázek, byť v závěrečných kapitolách už se víceméně opakují sdělení z první části knihy.

Jordánová, Zdeňka: Moje peníze

Originální titul: Moje peníze aneb „Chudoba není ctnost, ale nemoc“
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-86226-68-9
Autor: Zdeňka Jordánová (nar. 1956), česká autorka a lektorka.

Fajn knížečka na cesty nebo do čekárny: neobsahuje žádné superobjevné poznatky či revoluční monetární teorie, ale pevně se drží svého cíle – inspirovat k zamyšlení se nad vlastním vztahem k penězům, k vlastnictví jako takovému, k podstatě svého bohatství, k seberealizaci.

Buzan, Tony: Mentální mapování

Originální titul: Ultimate Book of Mind Maps
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7367-200-3
Autor: Tony Buzan (nar. 1942), anglický autor a poradce, celosvětově uznávaná autorita na poli výzkumu mozku a mentálních procesů, tvůrce a propagátor oblíbené organizační techniky Mind Mapping.

Praktická příručka pro práci s myšlenkovými mapami v každodenním životě, a tím pádem i pro lepší poznání vlastních vzorců myšlení. Inspirativní čtení nejen pro zájemce o osobnostní rozvoj, ale skutečně pro všechny! Neboť kdo si čas od času nepotřebuje tzv. utřídit myšlenky v hlavě, cokoliv naplánovat či rozvinout svou představivost a přijít na nějaký nápad, ať už při studiu, v práci nebo v soukromí? Mentální mapování je skvělý nástroj myšlení, který podněcuje přirozenou synergickou činnost obou mozkových hemisfér. Umožňuje nám tak zmapovat si toky vlastních myšlenek a snadno se zorientovat v mapované doméně.