Laertios, Díogenés: Životy, názory a výroky proslulých filosofů

Originální titul: Peri bión gnómón apofthegmatón tón en filosofiá eudokimésantón biblia deka
Jazyk: čeština
Rok vydání: 1995
ISBN: 80-901916-3-0
Autor: Diogenés Laertios (2. nebo 3. stol. n. l.), starořecký dějepisec, autor jediných dochovaných dějin antické filosofie, které máme k dispozici.

Tento sborník je zajímavý zejména svou formou - život předních předsókratovských filosofů je zde zachycen v anekdotách, historkách, vyprávěních a citátech. Některé zdroje se sice nepovažují za spolehlivé, přesto se jedná o hodnotné dílo - jedinou zachovanou životopisnou sbírku svého druhu.

Problematika milétské školy

 • Dělení filosofie na větev iónskou (od Anaximandra po Chrýsippa, tj. Kniha první až Kniha sedmá) a italskou (od Pýthagora po Epikúra, tj. Kniha osmá až Kniha desátá).
 • Thalés je uváděn jako jeden ze sedmi mudrců v Knize první, o milétských hýlozoistech (tj. Anaximandros a jeho žák Anaximenés) je pojednáváno v Knize druhé.

Z Tháletova života

 • Egypt: Není úplně jisté, zda byl rodilým Miléťanem, působil též v Egyptě, kde měl získat své poznatky o geometrii.
 • Schopnosti a geometrie: Byl politicky obratný, angažoval se, později se ale stáhl do ústraní a věnoval se přírodnímu badatelství (mj. hvězdářství – údajně předpověděl zatmění slunce a slunovraty). Pravilo se, že vypočítal výšku pyramid podle jejich stínu, který měřil právě v okamžiku, kdy má stín stejnou velikost jako objekt, jenž jej vrhá.
 • Anekdoty: Údajně upadl do jámy, když byl starou služkou vyváděn z domu, aby se vydal pozorovat hvězdy (“Ty si myslíš, Thaléte, že poznáš, co je na nebi, když nejsi s to, abys viděl, co je pod tvýma nohama?”).
 • Pralátka: Za pralátku všech věcí určil vodu (Země je na vodě, Země pochází z vody).
 • Kosmologie: Jako první prý prohlásil duše za nesmrtelné. I neživým věcem přiřkl účastenství na duši (usoudil tak podle magnetovce a jantaru), svět měl prohlásit za oduševnělý a plný daimonů (tj. duchů zemřelých?).

Z Anaximandrova života

 • Pralátka: Tvrdil, že počátkem a pralátkou je neomezeno, ale neurčil ji jako vzduch nebo vodu či něco jiného (jeho části se prý mění, ale celek je nezměnitelný).
 • Vědecké aktivity: Údajně první přišel se slunečními hodinami s ciferníkem, které ukazovaly slunovraty a rovnodennost, měl nakreslit obvod země a moře a sestrojit klenbu hvězdné oblohy (globus?).
 • Kosmogonie: Země leží uprostřed, zaujímá místo ve středu vesmíru a má tvar koule.

Z Anaximénova života

 • Pralátka: Za počátek všeho prohlásil vzduch a neomezeno. Hvězdy prý se pohybují kolem Země, nikoli však pod Zemí (považoval vesmírná tělesa včetně Země za plochá, vznášející se ve vzduchu).

Metoda, přístup, zpracování díla

 • Životopisné zpracování, autor čerpá a pracuje výlučně s dobovými citáty, rovněž vychází z tehdy převládajícího veřejného mínění.

Zajímavosti z publikace – některé (údajné) Thalétovy výroky

 • “Nejstarší ze všeho je Bůh, neboť se nezrodil.”
 • “Nejkrásnější je vesmír, neboť je dílem Boha.”
 • “Největší je prostor, neboť obsáhne všechno.”
 • “Nejrychlejší je myšlenka, neboť pronikne všechno.”
 • “Nejsilnější je nutnost, neboť ovládá všechno.”
 • “Nejmoudřejší je čas, neboť objeví všechno.”

Počet komentářů: 2.

 1. Kde se dá tato kniha sehnat?

 2. Obávám se, že už jedině z druhé ruky – tzn. procházet antikvariáty, aukce, inzeráty, … Bohužel tenhle titul je téměř k nesehnání, alespoň já mám tu zkušenost. :(

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.