Literatura se štítkem “česká literatura”

Jablonský, Josef: Operační výzkum

Originální titul: Operační výzkum – Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2002
ISBN: 9780-86419-42-8
Autor: Josef Jablonský, český profesor působící na katedře ekonometrie VŠE, věnující se operačnímu výzkumu, tj. rozhodovacím problémům, jejich analýze a optimalizaci, systémům na podporu rozhodování.

Návody, jak aplikovat metody operačního výzkumu při rozhodovacích procesech se zaměřením na ekonomické otázky, typické optimalizační úlohy/modely a jejich řešení, to je obsahem této knížky, která se hodí jak teoretikům studujícím kvantitativní metody, tak praktikujícím manažerům.

Keltner, Tomáš: Transformace vědomí

Originální titul: Transformace vědomí
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-254-2713-2
Autor: Tomáš Keltner (nar. 1976), český autor a konzultant ve věcech osobního rozvoje.

„Cestou transformace vědomí je možné podat rozumu takové důkazy, aby byl schopen vstoupit do rovnováhy s duší, a tím umožnil člověku začít využívat plně svých přirozených schopností.“
Škoda, že kniha není lépe strukturovaná, některé myšlenky jsou velmi zajímavé, ale v tom jednolitém toku textu jsou trošku utopené.

Balabán, Jan: Zeptej se táty

Originální titul: Zeptej se táty
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-7294-379-1
Autor: Jan Balabán (1961-2010), český prozaik, publicista, překladatel.

O smrti jednoho v životech druhých.
„Je možné na chvíli neumírat? Na chvíli neubližovat? Na chvíli nemyslet na dopisy, které se tě snaží přesvědčit, že tvůj otec byl zlý a špatný člověk, který předstíral, že je křesťan, a přitom se účastnil skutečných zločinů? Obvinění tak hrozná, že tě z toho rozbolí právě ty ledviny, které otec celý život léčil, které ho přivedly do hrobu a do kterých ho ještě po smrti kope jeho bývalý bratr v Kristu. A stěny se vlní a větve se posouvají, cigareta je u konce.“

Klíma, Ivan: Jak přežít blahobyt

Originální titul: Jak přežít blahobyt
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2001
ISBN: 80-7239-072-4
Autor: Ivan klíma (nar. 1931), český publicista, spisovatel a dramatik, nositel ceny Franze Kafky, ceny Karla Čapka a ceny Magnesia Litera.

„Literatura, která odsuzuje člověka, aniž mu nabídne východisko, prohlubuje jen lidskou bezradnost a vykořeněnost. Literatura by měla lidem dávat naději, která je mimo sféru konzumu a která nutně nemusí být v oblastech, kde lidé po staletí či tisíciletí naději hledali.“

Kanisová Hana, Müller Miroslav: UML srozumitelně

Originální titul: UML srozumitelně, 2. aktualizované vydání
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2006
ISBN: 978-80-251-1083-6
Autoři: Hana Kanisová (nar. 1966) a Miroslav Müller (nar. 1963), čeští IT konzultanti ze společnosti PVT, autoři publikací o UML a objektově orientované analýze.

Základy UML v kostce jasně, stručně a opravdu srozumitelně - tedy přesně v takové formě, jakou si každý začátečník rád prostuduje a pokročilý prolistuje. Kniha je určena nejen začátečníkům na poli objektově orientované analýzy a návrhu, ale i analytikům, kteří již začali při svých návrzích UML používat a chtějí mít po ruce "stručný a jasný návod na použití". Druhé vydání známé příručky je aktualizováno na nové technologie UML 2.0.

Jordánová, Zdeňka: Moje peníze

Originální titul: Moje peníze aneb „Chudoba není ctnost, ale nemoc“
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-86226-68-9
Autor: Zdeňka Jordánová (nar. 1956), česká autorka a lektorka.

Fajn knížečka na cesty nebo do čekárny: neobsahuje žádné superobjevné poznatky či revoluční monetární teorie, ale pevně se drží svého cíle – inspirovat k zamyšlení se nad vlastním vztahem k penězům, k vlastnictví jako takovému, k podstatě svého bohatství, k seberealizaci.