Literatura se štítkem “ekonomie”

Harford, Tim: Logika života

Originální titul: The Logic of Life
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-7252-301-6
Autor: Tim Harford (nar. 1973), anglický ekonom a publicista.

Racionální chování je mnohem rozšířenější, než se nám může zdát, a dokud neporozumíme racionálním volbám, jež tvoří základ mnohého z našeho chování, nebudeme umět pochopit svět, v němž žijeme. Ekonomové stále hledají v životě skrytou logiku, způsob, jakým je život formován bezpočtem neviditelných racionálních rozhodnutí. Pokud jsou lidé skutečně tak chytří, jak o sobě soudí, proč kouří a berou drogy, podléhají hazardu anebo se bezhlavě zamilovávají? Je to racionální chování? A jak je možné, že váš neschopný šéf dostává tak přemrštěný plat? Ve skutečnosti i chování jednotlivců, od kterých bychom to nejméně očekávali, jako jsou prostitutky, narkomani, rasisté či revolucionáři, je podřízeno ekonomické logice; i tito lidé zvažují budoucí náklady a užitky, ačkoliv si to zřejmě vůbec neuvědomují. Přece jen tedy jsme a zůstáváme racionálními bytostmi…

Jablonský, Josef: Operační výzkum

Originální titul: Operační výzkum – Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2002
ISBN: 9780-86419-42-8
Autor: Josef Jablonský, český profesor působící na katedře ekonometrie VŠE, věnující se operačnímu výzkumu, tj. rozhodovacím problémům, jejich analýze a optimalizaci, systémům na podporu rozhodování.

Návody, jak aplikovat metody operačního výzkumu při rozhodovacích procesech se zaměřením na ekonomické otázky, typické optimalizační úlohy/modely a jejich řešení, to je obsahem této knížky, která se hodí jak teoretikům studujícím kvantitativní metody, tak praktikujícím manažerům.

Sedláček, Tomáš: Ekonomie dobra a zla

Originální titul: Ekonomie dobra a zla
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-903944-3-8
Autor: Tomáš Sedláček (nar. 1977), ekonom, člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní makroekonomický stratég ČSOB a aktivní účastník veřejných debat k stěžejním společenským otázkám, aktuálně působící také na FSV UK.

Svěží a velmi čtivý průvodce zrodem a pozoruhodným vývojem homo oeconomicus a ekonomického smýšlení, který poodhaluje mnohé netušené souvislosti a neváhá zabrousit i do hlubších společenskovědních otázek, které lidstvo provázejí od nepaměti.

Holman Robert a kol.: Dějiny ekonomického myšlení

Originální titul: Dějiny ekonomického myšlení
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2005
ISBN: 80-7179-380-9
Autor: Robert Holman (nar. 1953), profesor ekonomické teorie, respektovaný ekonom u nás i v zahraničí, v současnosti působící jako vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB. Autor řady ekonomických publikací.

Obsáhlá ekonomická učebnice, která velmi zdařile kombinuje aspekt historický s teoretickým. Ekonomii totiž nelze plně pochopit bez povědomí o jejím myšlenkovém vývoji, bez znalosti její historické geneze, přičemž nelze ignorovat ani myšlenkové směry stojící mimo soudobý „hlavní proud“.