Literatura se štítkem “historie”

Holman Robert a kol.: Dějiny ekonomického myšlení

Originální titul: Dějiny ekonomického myšlení
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2005
ISBN: 80-7179-380-9
Autor: Robert Holman (nar. 1953), profesor ekonomické teorie, respektovaný ekonom u nás i v zahraničí, v současnosti působící jako vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB. Autor řady ekonomických publikací.

Obsáhlá ekonomická učebnice, která velmi zdařile kombinuje aspekt historický s teoretickým. Ekonomii totiž nelze plně pochopit bez povědomí o jejím myšlenkovém vývoji, bez znalosti její historické geneze, přičemž nelze ignorovat ani myšlenkové směry stojící mimo soudobý „hlavní proud“.