Chalumeau, Jean-Luc: Přehled teorií umění

Originální titul: Les théories de l‘art
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2003
ISBN: 80-7178-663-2
Autor: Jean-Luc Chalumeau (nar. 1939), francouzský kritik umění přednášející na pařížské Sorbonně, autor mnoha publikací z oboru historie a teorie umění a kritiky.

Nezaujmeme-li nějaký postoj k umění, se kterým se dnes a denně setkáváme, jako bychom se vzdávali podstatné části svého lidství. Fenomenologie umění, psychologie umění, sociologie umění, formalismus a strukturální analýza – 5 základních složek teorie umění v přehledné klasifikaci. Stěžejní argumentace k tomu, co je a co není umění, od Platóna až po současnost.

Pět hlavních okruhů teorií umění, kterým se tato kniha věnuje:

Fenomenologie umění

 • za zakladatele považováni I. Kant a G. W. F. Hegel (plus ve 20. století M. Merleau-Ponty)
 • pochopení, jak člověk (umělec-tvůrce, nebo divák-příjemce) vnímá a interpretuje obrazy
 • příklad fenomenologické analýzy obrazu v knize Imaginárno (J.-P. Sartre): 2 typy vědomí – jedno zpracovává předměty jako takové (perceptivní vědomí) a druhé zpracovává předměty jako zdánlivé (obrazné irealizující vědomí)

Psychologie umění

 • nejvýznamnější historik současnosti, opírající se o psychologii, je sir E. Gombrich
 • A. Malraux – eseje Psychologie umění (Psychlogoie de l‘art); umělec netvoří, aby se vyjádřil, spíše se vyjadřuje, aby tvořil

Sociologie umění

 • umělec se vymezuje ve vztahu k danostem, jakými jsou společnost, příroda atd., přitom ale na ně sám působí
 • M. Foucault: známe jen to, co nám mentální nastavení naší doby dovoluje chápat
 • F. Antal – první moderní pokus o sociologii umění; původ a povahu souběžně existujících stylů lze pochopit, pouze pokud zkoumáme různé skupiny společnosti, rekonstruujeme jejich filozofii a pak pronikneme do jejich umění
 • A. Hauser – díla Sociální dějiny uměníManýrismus (souvislost mezi uměleckými postupy a metodami psaní dobové literatury)

Formalismus

 • zakladatelem formalistické interpretace umění je H. Wölfflin – nezajímá se o obsah, ale čistě o postupy a formu
 • R. Barthes – seminář Současné signifikační systémy: systémy předmětů (rozbor reklamy na těstoviny Panzani)

Strukturální analýza

 • zakladatelem strukturální analýzy uměleckých děl je E. Panofsky, který přejal názor, že forma je svým celkovým uspořádáním něco jiného než souhrn jejích jednotlivých prvků, dílo má tedy určitou strukturu
 • strukturální analýza, jakou hlásal H. Damisch, vytyčuje průběh dějin, které tento autor vidí velmi odlišně od odborníků; malířství možná není schopno interpretovat jiné systémy, ale má přinejmenším prostředky, jak se vracet samo k sobě, z vlastního hlediska a vlastními formami
 • P. Daix – osobní pojetí strukturální analýzy v odůvodnění roztržky mezi Manetovými obrazy a tehdejší veřejností (a také mezi Manetovou malbou a jeho vlastním stylem)
 • tzv. poststrukturalistická kritika v USA, která předpokládá kritiku strukturalistického schematismu (binárnost, struktura jako totalita – viz dílo C. Lévi-Strausse)


Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.