Hausdorf, Hartwig: Když si bohové hrají na Boha

Originální titul: Wenn Götter Gott spielen
Jazyk: čeština
Rok vydání: 1997
ISBN: 80-85946-82-3
Autor: Hartwig Hausdorf (nar. 1955), německý spisovatel, cestovatel a ufolog.

Podtitul knížky zní: Naše evoluce má vesmírné kořeny, Akt Stvoření byl naprogramován. A všechny v knize uváděné indicie mají splnit jediný účel: otřást a zničit zaběhané představy o světě ve snaze poskytnout důkaz o tom, že naše minulost i současnost jsou mnohem fantastičtější, než si namlouváme.

Je to pořád ještě náš svět, naše malá křehká modrá planeta v nekonečných vesmírných končinách – i když se na leccos díváme úplně jinýma očima. I kdybychom za celou svou existenci vděčili několika s neskrývanou radostí experimentujícím “bohům”, nesmíme propadat jakémukoliv fatalismu. Byli jsme vysláni na cestu, jejíž slepé uličky a zákruhy jsou nejspíš podobné těm, které museli dávno před námi překonat naši vesmírní prapředkové. Musíme však po ní kráčet sami – a ani na okamžik nezapomínat, že si musíme dávat setsakra pozor, pokud nechceme skončit ve slepé uličce, nebo dokonce sejít z cesty. Největším nepřítelem člověka je  – sám člověk!

H. Hausdorf (překlad R. Řežábek)

Recenze knihy H. Hausdorfa

Autor, jemuž rozhodně nelze upřít zapálení pro věc, v knize shromažďuje podklady všeho druhu – od nálezů z doby kamenné a prvních pokusů s létajícími disky až po genetické mutace dávné i nedávné a samozřejmě atomové experimenty, které měly probíhat už před 1,7 miliardami let. Nechybí ani barvité vylíčení proslulých záhad některých odlehlých a světem zapomenutých míst, jako jsou mysteriózní naleziště na maltském souostroví nebo v andském Tiahuanacu, dokonce i v Karpatech.

Zajímavé čtení, které racionálního čtenáře asi neukamenuje pádnými argumenty, rozhodně ale přivede k hlubšímu zamyšlení a situování vlastního postoje – někde poblíž respektovaných vědeckých důkazů, ale přeci jen s dostatečným prostorem pro pochybnosti a otázky.

Z obsahu knihy H. Hausdorfa

 1. Zkamenělá science-fiction

  “Ufologická graffiti” před 12 000 lety

 2. Ostrov nesrovnalostí

  Byla Malta základnou bohů?

 3. “Nemožné” operace

  Dokonalá chirurgie doby kamenné

 4. Záhada Karpat

  Země mimo náš čas

 5. Po horké stopě záhad UFO

  “Létající disky” Johna Searla

 6. “Providentia deorum”

  Létající bohové nebyli jenom ve starém Římě

 7. Operace Sodoma a Gomora

  Místo zkázy genových mutantů?

 8. Když se zbláznila střelka kompasu

  Neuvěřitelné objevy v Andách

 9. Když si bohové hrají na Boha

  Kdy byl zahájen “experiment Země”?

 10. Přelom

  Čas pro nové nazírání světa

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.