Pecinovský, Rudolf: Návrhové vzory

Originální titul: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-251-1582-4
Autor: Rudolf Pecinovský (nar. 1954), přední český odborník přes programovací jazyky a autor mnoha titulů o programování, který se aktivně věnuje také výuce a školení (VŠE, Amaio Technologies).

Obsáhlá naučná publikace zahrnuje 33 klíčových vzorů pro nejčastější programátorská použití. Velmi čtivý výklad je navíc prostoupen spoustou praktických příkladů popisovaných vzorů. Další podrobnosti o knížce přímo u autora.

Recenze knihy Návrhové vzory

Knížka napsaná učitelem pro žáky – a to učitelem, který svému řemeslu perfektně rozumí a hlavně ví, jak samotnou látku podat tak, aby jí vůbec bylo rozumět. Na knížce především oceňuji hloubku probírané látky. Styl výkladu, jakým je tato látka vysvětlována. A především to, že autor má vyvážený poměr mezi samotným textem a kódem v textu.

Knížka je určena pro všechny programátory, kteří to s programováním myslí vážně. Rozhodně není pro někoho, kdo hledá hotová řešení, která by se dala snadno “vlepit” do jeho stávajícího kódu, aby tak mohl prohlásit svůj “program” za objektově navržený pomocí návrhových vzorů.

Obsah knihy Návrhové vzory

Část 1: Zahřívací kolo

 • Obecně k návrhovým vzorům
 • Zásady OOP
 • Simple Factory Method
 • Immutable objects
 • Crate
 • Servant
 • Null Object

Část 2: Ovlivňujeme počet instancí

 • Library Class
 • Singleton
 • Enumerated Type
 • Original
 • Pool
 • Flyweight

Část 3: Nekoukej mi do kuchyně

 • Proxy
 • Command
 • Iterator
 • State
 • Template Method

Část 4: Optimalizujeme rozhraní

 • Facade
 • Adapter
 • Composite

Část 5: Vytvořte to univerzální

 • Factory Method
 • Prototype
 • Builder
 • Abstract Factory

Část 6: Zjednodušujeme program

 • Decorator
 • Chain of Responsibility
 • Observer
 • Mediator

Část 7: Já se přizpůsobím

 • Bridge
 • Strategy
 • Model-View-Controller
 • Visitor
 • Memento
 • Interpreter

Část 8: Přílohy

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.