Turner, Lorraine: Meditace

Originální titul: Meditation
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-7209-885-9
Autor: Lorraine Turner, americká autorka a lektorka.

Meditací si vychováváme vnitřní hlas tak, aby se stal dobrým přítelem a průvodcem. Meditace přináší uvolnění, posiluje schopnost koncentrace a vnímání vlastní hodnoty meditujících. Naše racionalita nás dovedla daleko, ale má i svou odvrácenou stranu – jestliže svůj rozum čas od času nevypneme a nepřerušíme tok myšlenek, připravíme se tak o možnost zdravého odstupu, koncentrovaného uvolnění, spojení se svou podstatou (protože pravým „já“ není rozum), nemáme šanci rozpoznat negativní vzorce svých představ, stáváme se zajatci vlastních úvah.

(Více o vlivu rozumu na vnímání/tvorbu reality viz také Transformace vědomí).

Část 1: Základy meditace

Meditace léčí, i když člověk není nemocný. Meditace zmírňuje negativní vliv migrény, nespavosti, špatného trávení, PMS, stavů úzkosti a panické hrůzy: snižuje uvolňování stresových hormonů i krevní tlak a zlepšuje celkové prokrvení, pomáhá sladit puls a dýchání, zvyšuje pocit spokojenosti se sebou a svým výkonem.

Rovnováha mezi mozkovými hemisférami. Levá (racionální) hemisféra má na starosti myšlení, mluvení a psaní, představuje aktivitu, racionální nazírání na minulosti a budoucnost, mozek vysílá rychlé elektrické vzorce – tzv. betavlny. Pravá (emocionální) hemisféra náleží fantazii, smyslovému vnímání, tedy spíše receptivnímu stavu, kdy vědomě prožíváme přítomnost, rozum je upozaděn a mozek vysílá pomalejší elektrické vzorce – tzv. alfavlny. Ve stavu alfa trávíme jen asi hodinu denně (krátce před usnutím nebo po probuzení). Meditací lze dosáhnout četnějších alfa stavů, a prožívat tak bezprostřední přítomnost, dříve než naše levá hemisféra začne „interpretovat“.

Každý potřebuje několik minut denně jen pro sebe. A v ideálním případě má k tomu i své místo, prostor, kam se může uchýlit, když se potřebuje dostat do meditační nálady. Takto účelově vyhrazený prostor si pak mysl spojuje s představou klidu a meditace je o to snazší. Prostor musí umožnit získat pocit nerušenosti, možnost uvolnit se, cítit se pohodlně a příjemně.

Držení těla. Čtyři základní polohy: vsedě, v tureckém sedu, vkleče, vleže. Volíme takovou, která je nám pohodlná, umožní držet záda vzpřímená (hlava a páteř v jedné linii), ale nenapínat a neprohýbat, a přitom uvolnit končetiny, tak aby energie mohla bez zábran proudit tělem.

Důsledky stresu. Stres má chránit před nebezpečím – je to tzv. nouzová reakce mozku podle Cannona: mozek reaguje na stav nouze, začne vylučovat adrenalin a produkovat protizánětlivé látky, zrychlí se tep, dechová frekvence a látková výměna, zpomalí se tělesné systémy, které zrovna v tu chvíli nutně nepotřebujeme (trávicí a imunitní systém). Fyzická námaha (útěk nebo boj) dokáže stres opět odbourat, tělo uvolní a vrátí k normálnímu fungování. Ze stresových situací dneška ale málokdy můžeme utéct, stresové látky tak zůstávají v těle a spotřebovávají energii.

Uvolnění. Uvolnění nám pomáhá překonat stres, poskytuje tělu čas, aby načerpalo energii. Je třeba se uvolnit nejen při meditaci, ale už před ní, aby bylo možné se dostat do stavu alfa.

Část 2: Meditační cvičení

Bdělost probouzí všechny smysly. Trávíme-li příliš mnoho času probíráním minulosti a myšlenkami na budoucnost, snadno nám uteče to nejdůležitější – přítomnost. Plně si uvědomovat přítomný okamžik znamená větší citlivost, ale i efektivitu při plnění úkolů. Věnujme pozornost věcem kolem sebe, vnímejme, ale neanalyzujme a nehodnoťme. (Vzpomínat na minulost a plánovat budoucnost, to je sice fajn, ale život se děje vždy jen v přítomnosti – viz také Transformace vědomí, nebo také Mnich, který prodal své ferrari.)

Afirmace pomáhá naprogramovat na pozitivnější myšlení. Afirmace je slovní ujišťování, verbální tvrzení, které si člověk opakuje nahlas nebo jen v duchu tak dlouho, až přestane uvažovat o jeho významu a namísto toho vnímá jen jeho zvukovou podobu. Často opakovaný výrok už pak není hodnocen (levou mozkovou hemisférou), už je pouze akceptován a vnímán (pravou mozkovou hemisférou). Výrok by měl být snadno formulovatelný a vyznít pozitivně. Cílem afirmace tedy je proměnit myšlenku/výrok v pozitivní pocit, a tím prospět vlastnímu tělu, mysli i duševní pohodě.

Síla mantry. Podobně jako afirmace fungují také mantry, u nichž je ale kladen ještě větší důraz na zvukovou podobu, protože právě z ní vychází účinek mantry – jejich zvukomalebnost má vibrovat v celém těle, pomáhá tak uklidnit a současně podpoří bdělost, koncentraci a kreativitu. Nejznámější mantrou je svaté ÓM (z hindštiny), případně ÓM MANI PADME HÚM (z buddhismu, rozpouští negativní emoce) nebo liturgické HALELUJA (z křesťanství, velebení boha).

Vůně v meditaci. Vůně ovlivňují náladu a mohou vyvolávat vzpomínky či pocity s nimi spojené. Blahodárný účinek některých vůní, zejména bylinek, je znám už po tisíce let: bergamot, geranium (kakost), zázvor, levandule, pomeranč, santalové dřevo, jalovec, citron, ylang-ylang, cypřiš.

Barva a světlo. Odjakživa se některé barvy pojí s určitými vlastnostmi a hodnotami, stejně tak světlo silně ovlivňuje naše smysly a může výrazně změnit naše vnímání. Interpretace energie barev se může lišit podle osoby či kultury. Barvy jsou přiřazeny také jednotlivým čakrám, aby bylo snazší se na ně v meditaci zaměřit.

Čakry, neviditelná energetická centra těla. Tyto otáčející se kruhy spirituální energie udržují tělo i ducha v rovnováze a ukládá se do nich neviditelná životní energie, která prostupuje vším (prána). Čakru lze vnímat jako určitou úschovnu energie (představa otevřeného lotosového květu). V ideálním případě proudí energie volně mezi čakrami a čakry jsou přitom mezi sebou v rovnováze. Sedm nejdůležitějších čaker těla leží mezi kostrčí a vrcholkem hlavy podél centrálního energetického kanálu sušumna:

  • První čakra, čakra kořene (múladhára), na spodní části páteře (kostrč), je spojená se vším materiálním, tedy s fyzickou sílou, majetkem, společenským postavením, přežitím. Barva: červená.
  • Druhá čakra, čakra sakrální/sexuální (svádhištána), v podbřišku nad genitáliemi, kontroluje sexualitu, smyslnost, rozmnožování. Barva: oranžová.
  • Třetí čakra, čakra plexu solaris (manipúra), na vnitřní straně páteře mezi žebry a pupíkem, ovládá vnitřní síly, vůli a sebevědomí. Barva: žlutá.
  • Čtvrtá čakra, čakra srdce (anáhata), na středu hrudníku v úrovni srdce, má vliv na vztahy, schopnost milovat, soucítit a pocity všeobecně. Barva: zelená.
  • Pátá čakra, čakra krční (višuddha), mezi krční jamkou a ohryzkem, ovlivňuje projev, komunikaci a kreativitu. Barva: tyrkysová/modrá.
  • Šestá čakra, čakra hypofýzy (adžňá), na čele mezi obočím, kontroluje fantazii, bystrost, myšlenky, sny. Barva: indigová.
  • Sedmá čakra, čakra temene hlavy (sahasrara), na vrcholu lebky, zodpovídá za porozumění, vyšší vědomí, spojení s božským principem. Barva: fialová.

Adžurvéda pomáhá otevřít zablokované čakry a obnovit tok energie. Tato indická léčebná metoda podporuje zdravou rovnováhu v těle i duši pomocí bylinek, správné stravy, dechových cvičení, očištění, jógy, masáží či jiných metod.

Vizualizace pro překonávání obav i nelehkých situací. Technikou vizualizace používáte svou představivost a vytváříte mentální obrazy věcí, které považujete za důležité. Pokud si dokážete situaci představit (= vizualizovat) velmi dobře, vaše tělo může na tuto situaci reagovat, vyvolávat reakce v mozku, protože nedokáže rozlišit mezi realitou a vizualizací. Vizualizace se tedy neodehrává jen v hlavě. Tam sice začíná, ale silně působí i na tělo. Vytvářené obrazy je třeba si stále opakovat, aby se staly jednoznačnými pro pravou mozkovou hemisféru, která se nestará o přemýšlení, ale přijímané signály přeměňuje v city.

Meditace a rozvoj osobnosti. Meditace je užitečná i v psychoterapii, může přispět k tomu, aby člověk dokázal pochopit sebe sama i svůj vztah k ostatním. Pomáhá posilovat sebedůvěru a překonat rány z minulosti, lépe zvládat pracovní a společenský život. Meditací si vychováváme vnitřní hlas tak, aby se stal dobrým přítelem a průvodcem.

Meditace při stresových situacích. Když vás opustí vnitřní klid, uplatněte techniku vizualizace nebo vyzkoušejte některou z krátkých meditací:

  • Meditace „Malé kroky“: při pocitu zavalení množstvím úkolů je třeba se uvolnit a uvědomit si, že v jeden okamžik se dá zvládnout jedna věc, poté vybrat úkol ke zpracování a plně se soustředit pouze na něj, teprve poté pokračovat ve vyřizování dalších úkolů.
  • Meditace „Pohled shora“: v obtížné situaci pomáhá uvědomit si svět v celé jeho velikosti, z ptačí perspektivy se pak zdají vlastní problémy snazší a zvládnutelné.
  • Meditace „Ochranná bublina“: v situacích, kdy se cítíme zranitelně nebo v úzkých, pomáhá představa ochranné zóny, která bezpečně odděluje od všeho zneklidňujícího.

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.