Lennon, John: Nanebepění

Originální titul: Skywriting by Word of Mouth
Jazyk: čeština
Rok vydání: 1994
ISBN: 80-85619-16-4
Autor: John Winston Ono Lennon (1940-1980), britský hudebník – člen legendárních The Beatles, experimentální spisovatel, karikaturista a mírový aktivista.

Další várka odlehčených, ale i zatížených textů a doprovodných ilustrací, která je autorovou poslední svého druhu. Narozdíl od In His Own Write a A Spaniard in The Works zde Lennon zmiňuje také některé etapy ze svého veřejného i soukromého života: rozpad The Beatles, Yoko Ono a přesun do Ameriky.

Překlad do češtiny: Tomáš Zábranský, David Záleský (1994).

NANEBEPĚNÍ

NOVELA VE 4/4,
v níž náš hrdina najde sám sebe – po deseti letech, starší, šílenější, ale úplně VYLÉČENÝ. Šmíruje pro klid své duše (jeho taktéž označený orgán) ohavnou hierarchii, uštědřuje protiúder, shrna v ruce situaci a zároveň vytíraje si z oka zrnko (formu to osmózy).

Obsah knihy


The Ballad of John and Yoko / Balada o Johnovi a Yoko

 • “All We Were Saying Was Give Peace a Chance” / “Říkáme jen – dejte šanci míru”
 • “We’d All Love to See the Plan” / “Všichni bychom moc rádi znali plán”
 • “We Fought the Law and the Law Lost” / “Bojovali jsme se zákonem a zákon prohrál”
 • “The Mysterious Smell of Roses” / “Záhadná vůně růží”

Two Virgins / Dva neposkrvnění

An Alphabet / Abeceda

Skywriting by Word of Mouth / Nanebepění

 • Skywriting by Word of Mouth / Nanebepění
 • Subtitled “Lucy in the Scarf with Diabetics” / Podtitulek “Lucy na obojku s diabetiky”
 • Up Yours / Vzhůru
 • Puma Eats Coast Guard / Puma žere strážce pláže
 • Puma Eats Scapegoat / Puma žere obětního beránka
 • Spare Me the Agony of Your Birth Control / Dejte mi pokoj se svou skomírající antikoncepcí
 • “Demented in Denmark”/ “Zblbnut v Dánsku”
 • “It Nearly Happened in Rome” / “Málem se to stalo v Římě”
 • “A Paradox and a Matching Sweater, Please”/ “Prosím jeden paradox a svetr, aby se mi k tomu hodil”
 • “The Air Hung Thick Like a Hustler’s Prick” / “Vzduch visel, těžkými slovy, jako péro pasákovi”
 • “A Conspiracy of Silence Speaks Louder Than Words”/ “Spiknutí ticha je hlasitější než slova”
 • “Nobel Peace Prize Awarded to Killer Whale” / “Nobelova cena míru udělena kosatce”
 • “The Art of Deception Is in the Eye of the Beholder” / “Umění klamat závisí na oku pozorovatele”
 • “Be Were Wolf of Limitations,” / “Jsi-li limitován vlkodlakem,”
 • or…”The Spirit of Boogie Be Upon You” / aneb… “Ozař tě duch boogie”
 • “A Word in Your Orifice,” / “Slovo v tvé dutině”
 • or…”Bebe Seagull Bites Dust” / aneb “Bebe racek hryže hlínu
 • The Incredible Mediocre Rabbits / Neskutečně průměrní králíci
 • Europe on Five Camels a Day / Evropou na pěti velbloudech denně
 • “Death Is Switching Channels on TV” / “Smrt prěpíná kanály na TV”
 • Chapter 23 or 27: In Which a Harvard Graduate Faints at the Sight of Enlightenment / Kapitola 23 nebo 27: V níž absolvent Harvardu při prozření omdlí…
 • “Florence de Bortcha Has Nuptials” / “Florence de Bortcha se vdává”
 • Grueling Bi Centennial Scatters Entrails / Vyčerpávající oslava dvoustého výročí trhá útroby
 • “A Reason for Breathing” / “Důvod k dýchání”
 • “Hang This Garlick [sic!] Round Your Neck and You’ll Never Marry” / “Pověs si tenhle česnek kolem krku a nikdy se neoženíš”
 • Experts Dance at Soc Hop Ball / Odborníci křepčí na právnické tancovačce
 • The Importance of Being Erstwhile / Jak je důležité míti Fiflipa
 • “Never Cross a Horse with a Loose Woman” / “Nikdy nekřiž koně s courou”
 • The Life of Reilly, by Ella Scott Fizgeraldine / Reillyho život od Elly Scott Fitzgeraldiny
 • Chapter 41: A Complete Change of Pacemaker / Kapitola 41: Naprostá změna udavače rytmu
 • Never Underestimate the Power of Attorney / Nikdy nepodceňuj moc obhájce

Máte co říct k této knize? Vyjádřete se v diskusi, komentujte příspěvek.