Literatura se štítkem “vývoj software ~ software development”

Kadlec, Václav: Agilní programování

Originální titul: Agilní programování – Metodiky efektivního vývoje software
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2004
ISBN: 80-251-0342-0
Autor: Václav Kadlec (nar. 1978).

Kniha obeznamuje s nejznámějšími agilními metodikami vývoje SW, mezi něž se předně řadí extrémní modelování, SCRUM, Lean Development, FDD, TDD, Crystal či adaptivní a dynamický vývoj. Nechybí ani srovnání s tradičními přístupy (vodopádový a spirálový model, RUP) a zajímavé postřehy z oblasti softwarového inženýrství.

Řepa, Václav: Podnikové procesy

Originální titul: Podnikové procesy - procesní řízení a modelování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2006
ISBN: 80-247-1281-4
Autor: Václav Řepa (nar. 1958), profesor FIS VŠE, informatik a odborník na business process management, tj. modelování, tvorbu metodik a řízení podnikových procesů, je autorem řady odborných publikací na toto téma.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První se věnuje fenoménu podnikových procesů obecně, metodikám a specifikům procesního reengineeringu. Další už jsou podrobnější – druhá část se zabývá modelováním procesů, třetí je věnována vztahu mezi IS, technologiemi a podnikovými procesy a konečně ta čtvrtá, nejodbornější, popisuje metodiku MMABP. Součástí je i případová studie a přehled vhodných modelovacích nástrojů.

Parr, Terence: The Definitive ANTLR Reference

Originální titul: The Definitive ANTLR Reference
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-0-9787392-5-6
Autor: Terrence Parr (nar. 1964), profesor informatiky působící na University of San Francisco, autor parser generátoru ANTLR.

Kniha The Definitive ANTLR Reference je základní referenční příručkou ke generátoru rozpoznávačů bezkontextových jazyků a kompilátorů, nazvaného ANTLR – ANother Tool for Language Recognition.

Pecinovský, Rudolf: Návrhové vzory

Originální titul: Návrhové vzory - 33 vzorových postupů pro objektové programování
Jazyk: čeština
Rok vydání: 2007
ISBN: 978-80-251-1582-4
Autor: Rudolf Pecinovský (nar. 1954), přední český odborník přes programovací jazyky a autor mnoha titulů o programování, který se aktivně věnuje také výuce a školení (VŠE, Amaio Technologies).

Obsáhlá naučná publikace zahrnuje 33 klíčových vzorů pro nejčastější programátorská použití. Velmi čtivý výklad je navíc prostoupen spoustou praktických příkladů popisovaných vzorů. Další podrobnosti o knížce přímo u autora.